Inscripcions/Resultats

Documents

Alta soci 2020

Imagen

FULL INSCRIPCIÓ SOCI C.C. BIKE RACE

  

Per tal de ser soci del Club Ciclista Bike Race, caldrà cumplimentar el formulari i fer el pagament de la quota anual de soci. El pagament es realitzarà per transferència al compte ES54 2100 2382 8102 0007 7552 i al concepte ha de figurar “Alta soci” i “nom del soci”.

La quota de soci cobreix l’any natural, en cas d’efectuar-se l’alta abans del dia 1 de gener, tindrà vigor a partir del dia 1 de gener del 2020 i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2020.

La quota per l’any 2019 serà de 20€, i dita quota serà revisable per l’any següent. Per tenir validés, el soci ha d’acceptar els drets d’imatge i respectar el Reglament de Règim Intern (respectar als companys, no donar mala imatge del club, no modificar l’equipament esportiu, etc...).

La Junta Directiva valorarà l’acceptació o no de l’alta de soci, en cas de no ser acceptada seran retornats els 20€ abonats per l’aspirant a soci.

Esponsors